Polityka prywatności i plików cookies strony wislackaszkola.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://wislackaszkola.pl/ (dalej „Strona”). Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków, prowadzące Wiślacką Szkołę Futbolu.

2. Rodzaje zbieranych danych

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia dziecka (w przypadku zapisów na zajęcia)

3. Cel zbierania danych

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • Realizacji usług szkoleniowych
 • Kontaktu z rodzicami/opiekunami
 • Informowania o aktualnościach i ofertach Wiślackiej Szkoły Futbolu
 • Prowadzenia statystyk i analiz wewnętrznych

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

 • Zgody użytkownika
 • Realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 • Prawnie uzasadnionego interesu administratora

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

7. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

8. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wiślackiej Szkoły Futbolu (np. dostawcom usług IT) oraz organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

9. Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy funkcjonalności i analizy ruchu. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników poprzez Stronę.

11. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wsf@tswisla.pl.